zaterdag 16 april 2016

Overlijden van Maurice Swinnen

Wij zijn met z'n allen diep bedroefd bij het heengaan van onze Erevoorzitter Maurice Swinnen. Als voorvechter en bezieler van VZW Red De Maagdentoren (en vele andere Zichemse Verenigingen) zette hij zich jarenlang in voor de restauratie en het behoud van onze Maagdentoren. Wij wensen Mieke, zijn echtgenote en heel de familie veel sterkte toe. We zullen Maurice nooit vergeten.

zondag 10 april 2016

VZW Red de Maagdentoren wordt VZW De Maagdentoren

Op de Algemene vergadering van 9 april 2016 in Zaal Munte te Zichem wordt de oude VZW Red De Maagdentoren opgeheven een omgevormd tot VZW DE MAAGDENTOREN. 

"De vereniging heeft tot doel instandhouding en bescherming van de Maagdentoren. Culturele activiteiten en promotie  om de toren cultureel in de kijker te zetten met evenementen en dergelijke.
Zij mag eveneens voor dit doel alle activiteiten ondernemen tot ontsluiting, herdenking en beleving van dit historisch erfgoed en van de Maagdentoren in het bijzonder, in een cultuurhistorisch perspectief.
Zij kan, om dit doel te bereiken, roerende en onroerende goederen verwerven of in erfpacht nemen.
Zij kan, in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij is opgericht." (uit de statuten van VZW De Maagdentoren)

Voorzitter: Leo Lemmens
Ondervoorzitter: Luc Jacobs
Secretaris: Robert Janssens 
Penningmeester: Lieve Van den Berghe

Oud Voorzitter van VZW  Red De Maagdentoren Maurice Swinnen wordt op de vergadering tot Erevoorzitter benoemd.

(Foto: Achiel Feyaerts)