zaterdag 5 maart 2016

Maagdentoren, Mariëntoren, Markentoren, Vat van Zichem, Lanteerntoren

In de loop van de geschiedenis heeft Zichems meest bekende bouwwerk verschillende benamingen gehad: Maagdentoren, Mariëntoren, Markentoren, Vat van Zichem, Lanteerntoren, etc.

De naam Maagdentoren verwijst naar een oude Zichemse legende waarin de jonge dochter Rosita opgesloten wordt door haar hardvochtige vader Don Juan.

De naam Mariëntoren was een afleiding van Maria-toren. In de buitenmuur van de toren zijn verscheidene nissen te vinden. In één ervan zou een Mariabeeld hebben gestaan.

Lanteerntoren was een naam die verband hield met de scheepvaart op de Demer. De rivier kronkelde zich in vele bochten door het landschap. Daarom hadden de schippers nood aan lichtbakens om hen naar de steden te leiden. Zo zou er ook boven op de toren een vuurkorf gestaan hebben, die 's nachts werd aangestoken en waar de schippers zich op konden oriënteren.

Vat van Zichem was meer een spotnaam die de Kempenaars gebruikten voor het Zichemse bouwwerk. De Demer vormde de grens tussen de Kempen (Averbode) en het Hageland (Zichem). Bewoners van beide streken konden het niet met elkaar vinden, wat vaak leidde tot scheld- en vechtpartijen in de Demerbeemden waar koeienhoeders uit beide streken elkaar ontmoetten.

Een laatste benaming voor de toren was de Markentoren. Deze is historisch de meest aanvaardbare, alhoewel de officiële nog steeds Maagdentoren is. Zichem ligt niet alleen op de grens van de Kempen en het Hageland, maar ook op de grens van (Vlaams-)Brabant en Limburg. Vandaar dat de toren ook gezien kan worden als een versterkte grenspost en uitkijktoren, ter verdediging van het hertogdom Brabant.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten