zondag 23 april 2017

Eerste Paaseierenworp in Zichem was groot succes

Veel dank aan fotograaf Achiel Feyaerts

Klik op de collage om deze te vergroten


De middeleeuwse Maagdentoren in Scherpenheuvel-Zichem werd vorig jaar, na restauratie, open gesteld als toeristische uitkijktoren over de streek, het land van de Witte van Zichem.
En nu is de toren in het weekend en op feestdagen gratis te bezichtigen voor het publiek.
Een jaar geleden werd de vzw 'De Maagdentoren' opgericht met als hoofddoel de toeristische en cultuur-historische promotie, uitbouw en bescherming van de middeleeuws monument, de Maagdentoren te Zichem.
Secretaris Robert Janssens : "Sinds de oprichting van de vereniging in april 2016 heeft de vereniging al heel actief geweest. Er werden grootse, succesvolle 'Torenfeesten' gehouden in september en een spetterend 'Halloweenevent' in oktober 2016, en met o.a. medewerking aan de Kerstmarkt Zichem, de Merodefeesten te Zichem en promotiestand op braderie Aarschot ."
Voorzitter Leo Lemmens vult aan : "En de vzw 'De Maagdentoren' richtte nu op Paasmaandag, van 14 u tot 18 u, voor de eerste keer ook een 'Paaseierenworp' in, vanaf de Maagdentoren te Zichem."
 
Veel blije gezichten op de weide
 
Alle kinderen tot 12 jaar werden via al de scholen van Scherpenheuvel-Zichem uitgenodigd om naar de paaseierenworp op paasmaandagnamiddag te komen met hun ouders.
Want ook voor de ouders was er wat lekkers voorzien met een hapje en een tapje in tenten. Dus ook bij minder goed weer kon het evenement doorgaan. De inrichters hadden de weergoden mee en de talrijke bezoekers konden maandagnamiddag van een deugddoend lentezonnetje genieten op de weide rond de Maagdentoren. 
Benevens allerlei dranken had vzw De 'Maagdentoren' een tapstand met het  exclusieve bier 'Nen Heer van Zichem', ook goed gesmaakt door de vrouwen overigens.
Het is een sensationele, geanimeerde gebeurtenis worden die kon rekenen op heel veel bezoekers, kinderen met hun ouders en sympathisanten .
De 18 bestuursleden van de vereniging hadden tal van verassingen in petto. Ook ietwat sensationele! Zo onder meer werden er paaseieren aan een mini valschermpje-parachutje van bovenop de Maagdentoren gegooid die dan schoon met de wind naar beneden zweefden tot tussen de grote groep enthousiaste  kinderen. Met een codenummer in het ei konden de kinderen hun prijs achteraf, na trekking door de paashaas, in ontvangst nemen.
Tussen de vier werpbeurten door amuseerde het jonge volkje zich onder andere al joelend op het  grote springkasteel. De kippenren met de moederkloek met mooie pasgeboren kuikentjes werd ook druk bewonderd.
En waren benevens chocolade eieren in overvloed, nog tal van verrassingen en  geschenkjes te rapen . Onder andere beertjes en andere speeltjes werden er ook nog uitgegooid voor de kinderen. Resultaat : allemaal blije gezichtjes op de weide en ook de ouders waren gelukkig! 
 
Smartphone
Voorzitter Leo Lemmens : "Als eerste prijs was er zelfs een smartphone te winnen. Dit kon doordat de vereniging ook op sponsoring van plaatselijke handelaars kon rekenen."
Secretaris Robert Janssens " En  vzw 'De Maagdentoren' dankt ook het gemeentebestuur van Scherpenheuvel-Zichem voor de goede samenwerking en logistieke steun. Ook bij de evenementen die vzw 'De Maagdentoren' vorig jaar inrichtte konden we op de medewerking van het gemeentebestuur rekenen."
"En het Bestuur van vzw  'De Maagdentoren' hoopt ook dit jaar, als traditie, de succesvolle 'Torenfeesten' van vorig jaar opnieuw te kunnen inrichten de tweede zondag van september, en het spetterend 'Halloweenevent' met o.a. vuurwerk in oktober. " 
Met ook de meeval van deze eerste 'Paaseierenworp', dromen Leo en Robert nu al van een groots 'lentefeest' volgend jaar. Dit bij uitbreiding van de 'Paaseierenworp' tot een' Paasfeest-Lentefeest' met lekker eten bv. een paaslam aan 't spit , zakkenlopen voor de kinderen, springkastelen en dies meer : kortom animatie en hapje tapje voor groot en klein. Dit hopelijk op een ondertussen  fraai her aangelegde weide rond de Maagdentoren.
 
 Namens vzw 'De Maagdentoren',
 
Leo Lemmens                               Robert Janssens
Voorzitter  0477-778173               Secretaris 0478-022001
Weg Messelbroek, 160                Lobbense Molenweg, 9
3271 Zichem                                3271 Zichem
 
 
 
Namens vzw 'De Maagdentoren'
Met vriendelijke groeten,
 
Leo Lemmens, voorzitter                Robert Janssens, secretaris
0477-778173                                  0478-022001
Filmpjes Eierenworp op Paasmaandag


Met dankt aan Johny Lambrechts voor deze mooie opnames 

vrijdag 14 april 2017


PAASEIERENWORP vanaf de Maagdentoren op Paasmaandag

De vzw 'De Maagdentoren' gaat op Paasmaandag 17 april van 14 u tot 18 u voor de eerste keer een 'paaseierenworp' doen vanaf de Maagdentoren te Zichem.
Het zal een sensationele, geanimeerde gebeurtenis worden. De bestuursleden hebben tal van verassingen in petto. Zo zullen ze onder meer paaseieren met een mini valschermpje van bovenop  de Maagdentoren naar beneden laten zweven.
En zullen er benevens chocolade eieren in overvloed, nog tal van verrassingen en  geschenkjes te rapen zijn. Onder andere beertjes en andere speeltjes voor de kinderen worden uitgegooid.
Als eerste prijs is er zelfs een smartphone te winnen, die gesponsord werd door de Patrick van cafĂ© 'De Heren van Zichem op de Markt.
Alle kinderen tot 12 jaar werden via al de scholen van Scherpenheuvel-Zichem uitgenodigd om naar de paaseierenworp te komen met hun ouders. Want ook voor de ouders is er wat lekkers voorzien met een hapje en een tapje.
Benevens allerlei dranken heeft de vzw De Maagdentoren een tapstand met het exclusieve bier 'Nen Heer van Zichem'. Het exclusieve bier dat ook al vorig jaar op de evenementen van vzw 'De Maagdentoren', nl. de 'Torenfeesten' , 'Halloween-event' en Kerstmarkt fel gesmaakt werd, ook door de vrouwen ! 
De vzw dankt ook het gemeentebestuur voor de goede samenwerking en logistieke steun.
Jaarplanning
Op zaterdag 15 april om 20 u houdt vzw 'De Maagdentoren' haar jaarlijkse Algemene vergadering voor de leden en sympathisanten in Zaal Munte te Zichem.
Het bestuur gaat haar jaarplanning  2017-2018 voorleggen ;
De vorig jaar zeer succesvolle en gesmaakte evenementen, zoals de 'Torenfeesten' in september en 'Halloweenfeest' in oktober, plant het bestuur zeker terug te kunnen inrichten. 
Ook financieel en qua ledenaantal heeft de vzw het werkjaar goed kunnen afsluiten. 
Graag vragen we de leden en sympathisanten hun advies en evaluatie te komen geven op de Algemene vergadering nu zaterdag.
Ook de 29 leden van de 'Algemene vergadering' en het 19 koppige 'Bestuur' zullen statutair hernieuwd worden tijdens de jaarvergadering.
Beste leden,
Beste sympathisanten,
OPROEP TOT DE OPENBARE ALGEMENE VERGADERING VZW 'DE MAAGDENTOREN' OP ZATERDAG 15 APRIL 2017 OM 20 U IN ZAAL MUNTE TE ZICHEM
Dank zij uw steun hebben we op 09 april vorig jaar een succesvolle doorstart gemaakt met onze vzw 'De Maagdentoren'.
Zoals u weet hebben we ondertussen niet stil gezeten. En mochten we veel volk ontvangen op de gesmaakte eerste editie van onze 'Torenfeesten' in september en 'Halloweenevenement' in november.
En onder meer hebben we ook nog met een standje deelgenomen aan de Kerstmarkt te Zichem.
We plannen onze werking onverminderd voort te kunnen zetten.
Zo kunnen we nu iedereen al van harte welkom heten op onze eerste "Paaseierenworp" op paasmaandag 17 april, in de namiddag aan de Maagdentoren.
Graag vragen we uw advies en evaluatie te komen geven op de statutaire algemene vergadering op zaterdag 15 april.
BELANGRIJK : mogen we uitdrukkelijk vragen dat de stemgerechtigde leden van de vzw die niet kunnen aanwezig zijn op de vergadering, een volmacht tot stemmen in hun plaats geven aan een bestuurslid.
Men kan een volmacht tot stemmen geven met eenvoudig een e-mail bericht of brief gericht aan de Voorzitter of Secretaris.
Dagorde van de openbare Algemene Vergadering
Inleiding door Voorzitter Leo Lemmens, waarna :
1. Goedkeuring financieel verslag 2016, plus kwijting-ontlasting van de beheerders
2. Goedkeuring begrotingsraming 2017
3. Samenstelling 'Algemene Vergadering' : ontslag en benoeming van de stemgerechtigde leden ervan; Benevens de 19 Bestuursleden zijn de stemgerechtigde leden momenteel :
    Kjell Corens, Achiel Feyaerts, Karel Peeters, Paul Peeters, Karin Schoolmeesters, Benny Van den Bergh, Frans Vandevenne, Ivan Van Gelder, Mieke Van Meerbeeck, Marleen Van Meeuwen, Karel Van Schaeybroek
4. Samenstelling van de 'Raad van Bestuur'' : ontslag en benoeming van de leden ervan
5. Vaststelling van het lidgeld 2017
6. Rondvraag
Namens vzw 'De Maagdentoren',
Leo Lemmens                               Robert Janssens
Voorzitter   0477-778173             Secretaris  0478-022001
Weg Messelbroek, 160                Lobbense Molenweg, 9
3271 Zichem                                3271 Zichem